FreakSide!
Bienvenido a FreakSide!

Esperamos que disfrutan tu visita a nuestro foro...!!!
uuu uuu uuu

AA AAAA A AAAAAA AA !

Ir abajo

AA AAAA A AAAAAA AA !

Mensaje  CoYoTe el Lun Ene 04, 2010 2:59 pm

AA AAAA A AAAAAA AA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


AAA AAA AAA AAAAA AAAAA
AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAAA AAAAA
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAAA AAAAA
AAA AAA AAA AAA AAAA AAA AAA AAA
AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAA
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAAA AAAAA
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAAAAAAAAAAA! = a
_________________________________________________________________________________
aaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaaAAAAAa
aaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaaaAAAaAAAaaaaaaaaaaaaaaaaAAAaAAAaaaaaaaaAAAAAa
aaaaaaaAAAaaaAAAaaaaaaaaaaaaaaAAAaaaAAAaaaaaaaAAAAAaaaaaaaAAAaaaaaAAAaaaaaaaaaaaaAAAaaaaaAAAaaaaaaaAAAaa
aaaaaAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAaaaaaaAAAaaaaaaAAAaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaa
aaaAAAaaaaaaaaaaaAAAaaaaaaAAAaaaaaaaaaaaAAAaaaaAAAaaaaAAAaaaaaaaaaaaaaAAAaaaaAAAaaaaaaaaaaaaaAAAaaAAAAAa
aAAAaaaaaaaaaaaaaaaAAAaaAAAaaaaaaaaaaaaaaaAAAaaAAAaaaaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaaaAAAAAa
aaaaaaaaAAAaAAAaaaaaaaaaaaaaaaaAAAaAAAaaaaaaaaAAAAAaaaaaaaaAAAaaaAAAaaaaaaaaaaaaaaAAAaaaAAAaaaaaaaAAAAAa
aaaaaaAAAaaaaaAAAaaaaaaaaaaaaAAAaaaaaAAAaaaaaaaAAAaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAaaaaaaAAAaa
aaaaAAAaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaaaaaAAAaaaaaaaaaaaAAAaaaaaaAAAaaaaaaaaaaaAAAaaaaAAAaa
aaAAAaaaaaaaaaaaaaAAAaaaaAAAaaaaaaaaaaaaaAAAaaAAAAAaaAAAaaaaaaaaaaaaaaaAAAaaAAAaaaaaaaaaaaaaaaAAAaaAAAaa
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A:A A A A A A A A A A A A A :A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AAAAAAAA AA AAA AAAAAAAAA AAAAA AA AAAAAA AAAAAA, AAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA, AAAAA AAAAAAA ¡AAA! AA AAA AAAA AAAA AAAAAAAA AAAA AA AAAAAA AAAAA

* AAAA AAAA AAAAAA AA ¡AAA!
* AAA AAAA AAAA ¡AAA!
* AAAAAAA AAAAA ¡AAA!
* AAAAA AAAA ¡AAA!
* AAAA AAAAA ¡AAA!
* AAA AAAAAA "A" AAAA ¡AAA!

AAAAA AAA AAA, AAAAAAA AAA AAAA, AA AAAAAA AAAAAA,
AAAA AAAAA ¡AAA!


AAAA, AA AAAAAA AAAAAA, AAAA AAAA(A) ¡AAA!
¿AA AAA AAAA AA AAAAA AAAAAAA AAAAAAA?AAAAAAA AA AAAAAA AAAAAA , AAAAAA AAAAA AA AAAAA AAAA AAA!

AAAAAA, AA AAAAA AAAAAAAAA AAAAAAA, AAA AAAAAAA AAAAAAAA. (AA AAAAAA AAAAAA-AA, AAAAA AAAA.) AAAA, AA AAAA AAAAA'A AA AAA AAAAA, AAAA AAAA AA AAA AAA AAAAAAA, AAAAAAAAAAAA AAA AAAAA (AA AAAAAAA AA AA, AA, AA AAA), AA AAAAA AAAAAA AAAA AAA AA AAA AAA. AA AAAA AA AAA AAA AAAAA AAAAAA AAAAAAA.A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A .
AAAAAAAAA
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A: AAAA.AAAAAA@AAAA.AA A. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AAAAAAA

AAAAAAAA AA AAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAA AA AAAAAAAAAA
A AAAAA AAA AAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAA AA AAAA AAAAA
AA AAA AAAA AAA AAAA AAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAA AA AAAAA AAAAAAA AAAAA
AAAAABA AAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAA
AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAAAA AAA AAA AAAA AAAAAA


AAAA AAAAAAA AA AAAAAAAA, AAAAAAAAAAAA AAAAAAA. AAA AAAAAAAAA AA AAA AAAA AAAAAA, AAA AAAAAA AA AAA AAAAA.
AA AAA AAAAAAA AA AAAA AAAA, AAA AAAA AAAA AAAAAA AAAAAA AAA AAAA AAAAAA AAAAAAA.
AA AAA AAAAAAAAA AAAA AAA AAAA AAAAAA.


AAAAAAAA AA AAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAA AA AAAAAAAAAA
A AAAAA AAA AAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAA AA AAAA AAAAA
AA AAA AAAA AAA AAAA AAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAA AA AAAAA AAAAAAA AAAAA
AAAAABA AAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAA
AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAAAA AAA AAA AAAA AAAAAA


AAAA AAAAAAA AA AAAAAAAA, AAAAAAAAAAAA AAAAAAA. AAA AAAAAAAAA AA AAA AAAA AAAAAA, AAA AAAAAA AA AAA AAAAA.
AA AAA AAAAAAA AA AAAA AAAA, AAA AAAA AAAA AAAAAA AAAAAA AAA AAAA AAAAAA AAAAAAA.
AA AAA AAAAAAAAA AAAA AAA AAAA AAAAAA.


AAAAAAAA AA AAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAA AA AAAAAAAAAA
A AAAAA AAA AAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAAAAA AAAAAA AAAAAAA AA AAAA AAAAA
AA AAA AAAA AAA AAAA AAA AAA AAAAAAAA AAAAAAAA AA AAAAA AAAAAAA AAAAA
AAAAABA AAAA AAAAA AAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAA AAAAAA
AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AA AA AAAAA AAA AAA AAAA AAAAAA


/no podiamos no tener un post en el idioma A/


Última edición por X-753 el Lun Ene 04, 2010 5:19 pm, editado 2 veces (Razón : musica :D)

_________________
ADMIN OTAKU

avatar
CoYoTe
FREAK AdmiN!
FREAK AdmiN!

Cantidad de envíos : 483
Fecha de inscripción : 02/08/2009
Edad : 26
Localización : Digi World!

Ver perfil de usuario http://www.youtube.com/user/andradahenales

Volver arriba Ir abajo

Re: AA AAAA A AAAAAA AA !

Mensaje  X-753 el Lun Ene 04, 2010 3:25 pm

AAAA AA AAAAAAAA AAAAA AA AAAAAAAAAAAA.AAA AAAAAAAAAAA AAA AA AAAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAAAA. AAAAAA AAAAAAAAAAAAA!!!

AAA AAA AAA AAAA AA AAAAAA AAA AA AAAAAAAAA AAAAAAAAAA AA AAAAAAAAA AAAAAA A AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAA - AAAAAAAAA

_________________Democracia: Sistema de gobierno que solo es util cuando queres obligar al poder a cambiar algo que no te gusta :D
avatar
X-753
FREAK AdmiN!
FREAK AdmiN!

Cantidad de envíos : 214
Fecha de inscripción : 05/08/2009
Edad : 28

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: AA AAAA A AAAAAA AA !

Mensaje  Hiryu el Lun Ene 04, 2010 3:47 pm

AAAAAAA AAAAAAAAAAAA AA
AA AA AAAAAAAA AAAAAA AAAA AAAAAAAA AAAAAAAA A AAAAAA AAAAAAAAAA

AAAA -.-(?):
A AAA AA AAA A AAAAA AA

AAAAAAAAA! AA AA AAAAAA AAAAAAAA AAAAA AAA AAAAAAA AAAAAAAAAA, AAAAAAA, A AAAAA AAAA AA AAA AAAA AAAAAA AAAAAAAAA A AAAAAAAAAA AAA AAAAA AAAAAAAAAA AAA AAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A AA AAAAA. AAAA AA AAAAAAA AAAA AAAAAAAA AAAAA AAAAAA, AAAAAAA, AAAAAAA, AAAAAAAAA A AAAAAA AA AAAAAA AAAAAAAAA!.


AAAA AAAAAAAA AAAAAAAAA!
AAAAAAA, AAAAAAAA AA AAAAAA A AAAA AAAAA AAA AAAAAAAA, AA AAAAAAAAAAA. AAA:

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

AAAAA AAAAAAA 13.5 A AAAA AAAAAA. AAAAA AAAAAAA:

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
-12.5 -11.5 -10.5 -9.5 -8.5 -7.5 -6.5 -5.5 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5

AAAAA, AAAA AA AAAAA AAAAAAAA AA AA AAAAAAA AAAAA A AAAAAAAA AAA AA AAAAA AAAAAAAA AA AA AAAAAA AAAAA. AAAAAA AAA AAA AA AAAAAAA AAAAA A AA AAAAAAAAA, AA AAAAAAA A AA AAAAAAAAAAAAA, AAA, AAAA AA AAAAAAAA.

Spoiler:
12.5/12.5=1
11.5/11.5=1
10.5/10.5=1
9.5/9.5=1
8.5/8.5=1
7.5/7.5=1
6.5/6.5=1
5.5/5.5=1
4.5/4.5=1
3.5/3.5=1
2.5/2.5=1
1.5/1.5=1
0.5/0.5=1
0.5/0.5=1
1.5/1.5=1
2.5/2.5=1
3.5/3.5=1
4.5/4.5=1
5.5/5.5=1
6.5/6.5=1
7.5/7.5=1
8.5/8.5=1
9.5/9.5=1
10.5/10.5=1
11.5/11.5=1
12.5/12.5=1

AAAAA, AAAAAAAAA AAA AAAAAAA AAA AAAAAA, (1=A, 2=A, AAA.)

Spoiler:
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A
1=A

AAAAA, AAAAAAAAA AAA AAAAAAAA AA AAAAAAAAA A AAA AAAAAA AAAAAAA, A AAA AAA AAAAA AA AAAAAAAAAAA AA AAAAA.

Código:
AAAA AAAAAAAA AA AAAAAAAAA! = AAAA AAAAAAAA AA AAAAAAAAA!

Código:
AAAAA AAAAA A AAAAA! = AAAAA AAAAA A AAAAA!

Código:
AAAAAA AAA AAAAA! = AAAAAA AAA AAAAA!


AAAAA, AAAAA AAAAAA AAAAAAAA AAA AAAAAAAA A AAAAAAAA! , AA AA AAA AA AA AAA A AAAAA
AA
avatar
Hiryu

Cantidad de envíos : 364
Fecha de inscripción : 03/12/2009
Edad : 25
Localización : Bahía Blanca

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: AA AAAA A AAAAAA AA !

Mensaje  CoYoTe el Lun Ene 04, 2010 4:14 pm

AAAA AA AA AAAAA AA AAA AA AAAAAAAAAAAA, AAAA AA AAAAA A AAAAA AAA AAAAAAA, AAAA AA AA AAAAAA AAA AAAA AAAAA AA

AAAA AAAA AAAAA AAA AAAAAAAA AA AAAAA AAA AAAAAA :A

_________________
ADMIN OTAKU

avatar
CoYoTe
FREAK AdmiN!
FREAK AdmiN!

Cantidad de envíos : 483
Fecha de inscripción : 02/08/2009
Edad : 26
Localización : Digi World!

Ver perfil de usuario http://www.youtube.com/user/andradahenales

Volver arriba Ir abajo

Re: AA AAAA A AAAAAA AA !

Mensaje  Hiryu el Lun Ene 04, 2010 4:20 pm

AAAA, AAAAAA AA AAA AA, AAA AAAAAA AA AAAAAAA AA AAAAA AAAAAAAA A AAAAAAA AAAAAAAA AA
AAA AAAAA AAAAA, AAAAAAA AAAAAA AA A AAAA

AA
avatar
Hiryu

Cantidad de envíos : 364
Fecha de inscripción : 03/12/2009
Edad : 25
Localización : Bahía Blanca

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: AA AAAA A AAAAAA AA !

Mensaje  Kaorin el Lun Ene 04, 2010 7:29 pm

A.A

Kaorin

Cantidad de envíos : 557
Fecha de inscripción : 21/11/2009
Localización : Bahia :)

Ver perfil de usuario

Volver arriba Ir abajo

Re: AA AAAA A AAAAAA AA !

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.